Březen 2016

Výcvik - 7. část 1. kapitola

24. března 2016 v 16:28 | Dark Lilly |  Příběhy
Začalo svítat a první Sluneční paprsky se dotýkaly vrcholků vysokých stromů. Na jednom z nich seděla malá šedá kočka s hrdým pohledem a s největším úlovkem, jaký byla schopná ulovit. Když ji Slunce začalo pálit do očí, seskočila dolů a vrátila se na začátek lesa. Přestože se bála, že dorazí poslední a k tomu ještě bez úlovku, vracela se zpět s obrovským úlovkem, zatímco ostatní ještě pořád běhali po lese. Ale noc už přece jen skončila, takže se do chvíle musí vrátit všichni. Na okraji lesa už netrpělivě vyčkávala Darken.

Výcvik - 6. část :D

24. března 2016 v 16:26 | Dark Lilly |  Příběhy
V té části lesa, kterou Lilly neznala, se cítila divně. A jako kdyby to nestačilo, měla i chvílemi pocit, že ji někdo sleduje. Pro jistotu raději zrychlila a každou chvíli se ohlížela. Za sebou zaslechla šustění a otočila se, při tom šla stále dopředu. Aby do ničeho nevrazila, otočila po chvíli hlavu zase zpátky. Ale najednou před sebou neviděla jen temný les, ale ještě něco jiného. Nebo spíš někoho. Před Lilly stál neznámý kocour, který byl černý, tlapky měl šedé a žlutý ocas i oči. Za normálních okolností by se ho Lilly nelekla, ale teď to pro ní byl šok. A než se Lilly otočila a všimla si ho, stál už jen několik centimetrů před ní. Instinktivně se lekla a couvla. "Kdo jsi?" zeptala se Lilly vyděšeně. Neznámý kocour se na ní podíval a zašklebil se. "Ty jsi tu asi nová, co?" řekl a Lilly se zamračila "Jak se jmenuješ?" vyhrkla a jeho posměvačný výraz ji rozzuřil ještě víc. "Jestli chceš být naštvaná, tak ti můžu říct, že vím odkud jsi. Nemyslím tím klany, ale ty víš, co mám na mysli." řekl kocour a Lilly se zarazila. Jakoby najednou zapomněla, že předtím byla ještě naštvaná. Zůstala strnule stát s vyděšeným výrazem v obličeji. Vrtalo jí hlavou, jak to jen může vědět, když to nikdy nikomu neřekla. "A jinak - jmenuju se Temný Blesk, ale všichni mi říkají Stín." dořekl a odešel, jakoby Lilly vůbec neexistovala. Ta zůstala chvíli stát na místě a sledovala, jak tajemný kocour mizí mezi stromy. "Poč-kej......." šeptla Lilly. Chtěla to vyslovit nahlas, ale neměla na to odvahu. Místo toho se sebrala a běžela zpátky do tábora. Tam už na ní čekala Tess. Když ji zahlédla, přiběhla k ní a oznámila jí novinku. "Nebudeš tomu věřit, ale Darken nám právě řekla, že dnes půjdeme na lov!" "No to je fakt 'úžasný'..." řekla Lilly otráveně. Přesně toho se obávala. Na lovu byla už jednou, ale to nebylo tady a hned na začátku z lovu odešla. Bylo to nedávno, ale i tak by na to nejraději zapomněla. Lov jí nikdy moc nešel. Ale co se dá dělat, na lov jít stejně musí jít. Už se viděla, jak se přede všemi ztrapní po té, co neuloví ani tu nejmenší myš.
"Hej!" zaznělo z dálky. Na Lilly už na kraji lesa netrpělivě čekala Tess. "Už jdu!" zaječela Lilly. Tess jí už začínala lézt na nervy. Jednu věc Lilly věděla jistě. I když to Tess možná chce, nejlepší kámošky z nich rozhodně nikdy nebudou.
"Kde je Darken?" zeptala se Lilly, když doběhla k ostatním. "Má moc práce. Právě odešla." odpověděl Proužek a podíval se směrem, kterým Darken odcházela.
Konečně se začalo stmívat a Lilly s ostatními vyrazila na lov. Ona, ani nikdo jiný své kouzelné schopnosti použít nemohl, protože je to zakázané a navíc světlo, které z jejího kamene vyzařuje, působí v noci jako druhé Slunce, takže by toho moc neulovila.
Ze začátku se učedníci drželi pohromadě a po chvilce se každý vydal cestou, která se mu zdála být nejpřívětivější. Lilly se vydala směrem k Bezedné propasti. Než vyjde Slunce, musí každý něco ulovit. Obloha ztemněla ještě více a výrazně se ochladilo. Lilly začínala mít obavy. Část noci už uběhla a ona stále nezahlédla nic, co by se dalo ulovit. Když najednou.....
V keři hned vedle ní se něco pohlo a Lilly strachy uskočila. Vytasila drápy a chystala se zaůtočit. Nakonec z křoví vylezl Alanes. "To jsi ty.." řekl a vyrazil směrem k propasti. "Hej!" ozvala se Lilly. "Tady lovím já!" Alanis se otočil, zamračil se a rozběhl se opačným směrem. Zanedlouho úplně zmizel mezi mezi stromy.

Výcvik - 5. část

24. března 2016 v 16:21 | Dark Lilly |  Příběhy
Slunce už dávno zapadlo za Mračné hory a pomalu se začalo stmívat. V podvečer v táboře moc koček nebylo. Byla tam jen Lilly, ostatní učedníci, několik menších koťat a kočka, která je hlídala. Byla tam nuda. Lilly si lehla do trávy a přemýšlela. Přemýšlela o tom, co by asi teď dělala ve Vzdušném klanu. Kdyby tam teď byla a byla by tam taky taková nuda, asi by šla někam s Miou, s Leonou, nebo s Nalou. Ale tady nevěděla, co má dělat. Pořád je tu nová. Ale tady to taky není špatné. Používat černou magii je bezva, jen ji docela mrzí, že kvůli tomu musela odejít z jejího bývalého klanu. Ale tak to prostě je, každý klan má svá pravidla... "Jak se jim asi teď daří?" pomyslela si. "Mohla bych se tam zase někdy jít podívat..."
Z přemýšlení ji probudilo šustění trávy, které se k ní stále přibližovalo. Někdo k ní přichází. Lilly se lekla a zvedla hlavu. Před ní stála Darken, ale už neměla žádné zranění, ani popálenou srst. Léčitelka asi odvedla dobrou práci, přesto Darken nevypadala moc šťastně, právě naopak, vypadala dost naštvaně. "Proč netrénujete?" řekla a všichni ostatní se na ní otočili, zatímco se Lilly otočila na ně. Všichni učedníci leželi v mechu a odpočívali. Okamžitě vstali a přiběhli k Darken. Ta je ale moc mile nepřivítala. Z jejího výrazu se dá vyčíst všechno. Je stejný, jako byl minule. Nemá je moc ráda. Ale oni přece nemůžou za to, že tentokrát byla vybrána právě ona, aby vycvičila učedníky.
Po skončení výcviku učedníci odešli z tábora. Večer se zatáhlo, spustil se silný děšť a kapky deště padaly až do rána. Všichni byli promočení a byla jim zima. Chtěli se jít schovat do jeskyně, ale když tam došli, zjistili, že je celá zaplavená vodou a ta dovnitř stále přitéká. Ale naštěstí déšť po chvilce ustal. Lilly už měla kožich skoro suchý a procházela se lesem. Náhle si uvědomila, že už dlouho neviděla ostatní. Asi se vydali někam jinam. Lilly se tedy vydala je hledat. Běžela lesem, když se najednou dostala tam, kde ještě nikdy předtím nebyla. Nevěděla, že má Měsíční klan tak velké území. Nebo se jí to nejspíš jen zdálo, protože to tu neznala.

Příchod - část 1

11. března 2016 v 13:11 | Bella |  Bella


Bella se zamyšleně toulala horami. Bylo brzy ráno a nad krajinou se rozlévala mlha, v níž se rýsovaly tajemné obrysy stromů. Utekl už měsíc od doby, kdy zemřel její bratr, ale Bella to pořád viděla jako dnes. Stála na stejném kopci, jako dnes a pozorovala les, když kočky z lesa zaútočily na jejího bratra. Dodnes si dobře pamatovala ten pocit bezmoci, když z kopce pozorovala umírat svého bratra a nemohla s tím nic dělat. Připadala si od té doby tak zbytečná. Věděla, že kdyby mu běžela pomoct, zemřela by i ona, ale alespoň by to jen zbaběle nesledovala. Alespoň by zemřela s ním. Připadala si, že bez něj není nic. Před očima jí vyvstávaly vzpomínky. Rychle odvrátila pohled od lesa. Od malička žila v horách. Vždy, když se pokusila hory opustit, zabránily jí v tom lesní kočky. Nejvíce ji však trápilo, že vždy věděla, že jí její bratr něco tají. Nikdy nevěděla nic o svých rodičích. Vždy, když se zeptala bratra, co se za lesem obklopující hory nachází, neodpověděl. Velice ji trápilo, že její bratr zemřel, ale ještě více ji trápila myšlenka, že s jejím bratrem zmizela i poslední naděje dozvědet se, co se za lesem nachází. Toužila se z hor dostat, její strach z koček z lesa byl však silnější. Od kopce už byla daleko a výhled na les jí zakrývaly vrcholy hor, strácející se v mlze. V tomto kraji ještě nikdy nebyla. Hory byly rozsáhlé a Bella je nikdy neprošla celé.
"Kdo jsi?," ozvalo se náhle z nedalekého křoví. Bella sebou trhla a probudila se z myšlenek. Za ta léta, co tu žila ještě nikdy neviděla nikoho jiného, než svého bratra, nebo kočky z lesa. Nenapadlo ji, že by v horách mohl žít i někdo jiný.
"Otázkou je, kdo jsi ty.," odpověděla. Snažila se znít statečně, zježené chlupy na jejím hřbetě však vypovýdaly něco jiného.
Z křoví vylezl černohnědý kocour. "Brandy.," zazněla odpověď. "Odkud jsi?," zeptala se Bella podezíravě. "Kdyby ses to dozvěděla, nenáviděla by jsi mě stejně, jako všichni ostatní.," odpověděl a horami zahalenými mlhou se ještě dlouho ozývala ozvěna jeho hlasu.

Předělávka jednoho obrázku :D (Dark & Dark)

8. března 2016 v 20:50 | Dark Lilly kdo jinej


Dark Lilly - obrázky :3

7. března 2016 v 12:17 | Dark Lilly

Výcvik - 3. a 4. část :D

5. března 2016 v 16:54 | Dark Lilly cat world |  Příběhy
Všichni učedníci již netrpělivě vyčkávali před jeskyní. Po pár minutách z ní vyšla Darken s vážně poraněným krkem a s odřeninami na boku. Učedníci na ní vyděšeně zírali a měli zájem se dozvědět, co se stalo. Darken jim však nevěnovala ani jeden pohled a s odhodlaným výrazem v očích prošla okolo nich, jako kdyby si jich vůbec nevšimla a vykročila směrem do lesa. Lilly si všimla jejího ohořelého ocasu a spáleného kožichu. "Flér??" problesklo ji hlavou. Avšak nedávalo smysl, že by se nacházel zrovna na jejich území. Dříve byly sice kočky z Ohnivého klanu jejich spojenci, ale už dlouhá léta jsou zapřísáhlí nepřátelé.

Alanis s Proužkem se rozhodli, že si půjdou po svém, nechtělo se jim už déle čekat. Lilly a Tess tam však ještě zůstaly. Chtěly zjistit, co se v jeskyni stalo a z jakého důvodu se musel dnešní výcvik zrušit. Vešly tedy dovnitř. V jeskyni byla tma, i když venku bylo slunečno. Všude byl kouř. Lilly měla přece jen pravdu - před jednou z jeskynních chodeb stál Flér. Od chvíle, kdy ho viděly naposled hodně vyrostl. Jeho povaha se však vůbec nezměnila. Je neuvěřitelné, že se někdo tak mladý mohl stát velitelem. Zřejmě na to má povahu a talent. Být velitelm je těžké, chce to i určitou důstojnost. Učednice byly jen o pár měsíců mladší, než on. Tess vyděšeně couvla, ale Lilly zůstala stát na místě. Bála se, ale věděla, že jí neublíží. Flér vypadal velmi naštvaně. Šla z něj hrůza. Ale strach, který ještě před chvílí ovládal Lilly, se proměnil ve vztek. "Nemáš tu co dělat!" vykřikla Lilly. Tess se mezitím potichu vytratila z jeskyně. Flér se začal velmi hlasitě smát. "Opravdu? A jak jsi na to přišla?" Lilly se rozzuřila ještě víc. "Co se stalo Darken?! A proč jsi vlastně v Naší jeskyni? Nemáš dost práce se svým klanem?!" Flér se už trochu uklidnil, vypadalo to, že ho statečnost malé učednice zaujala. Dále se zákeřně usmíval a zavrtěl hlavou. "Neboj se, svůj klan mám pod kontrolou. A pro tvoji informaci - můžu si chodit, kam se mi zachce. Na malé a slabé kotě jsi nějak moc statečná, jednou bys mohla na svou drzost doplatit." řekl a dotkl se jí ohnivým ocasem. Lilly vytasila drápy a naštvaně jimi začala sekat ve vzduchu. "Jsem silnější, než si myslíš! Vždyť ty taky ještě nejsi dospělý!" Flér se ale pořád jen smál, tyhle narážky ho velmi bavily. "Ha ha ha ha... no, uvidíme, jestli jsi tak silná, jak tvrdíš."

Lilly se zarazila. Nepřlála si souboj s nějsilnějším velitelem, chtěla jen zjistit, proč tady je. Asi byla přece jen moc hrubá. Jí samotnou překvapilo, kde se v ní vzalo tolik kuráže. Tento souboj vyhrát nemůže. Ale Flér je lehkomyslný a rád si z ostatních dělá legraci... "Určitě mě chce jen zastrašit." pomyslela si.

Tess začala být neklidná. Na Lilly čekala dlouho a z jeskyně pořád nikdo nevycházel. Přemýšlela, jestli by jí neměla jít pomoc, ale její strach byl silnější. Dále tedy stála před jeskyní a čekala. Najednou uslyšela za zády známý hlas. "Tess? Co tady děláš?" Tess se otočila. "Alane? No, co bych tu dělala. Nic." "Už víš, co se stalo Darken?" zeptal se a přišel k ní ještě blíž. "Možná jo." přemýšlela "Asi má nějaký spor s Flérem." "S Flérem?!" vyděsil se Alanis. "Jo, je uvnitř jeskyně. Ale Lilly je tam taky a asi má problém!" nešťastně vykládala Tess. "Počkej tady!" dořekl Alanis a vběhl do jeskyně.

Lilly se teď musela co nejvíce soustředit. Její náhrdelník se rozzářil jasným fialovým světlem. Flér ji se škodolibým úsměvem pozoroval - jako vždy. Světlo, které vycházelo z kamene Lilly, bylo čím dál jasnější, až ji nakonec celou pohltilo. Po několika vteřinách světlo pohaslo a ze světla se vynořila nádherně zbarvená kočka s fialovými ornamenty na kožichu. V té chvíli byla připravená. Chystala se zaůtočit. Soustředila veškerou svou moc a zamířila ji přímo na Fléra. Ten však zmizel dříve, než Lilly stihla udeřit. Díky své kouzelné moci se vytratil jako pára nad hrncem. Lilly si oddechla. Věděla, že to dopadne takhle. Pár chvil na to přiběhl Alanis. "Lilly! Jsi v pořádku? A kde je Flér?" Lilly se usmála. "Flér už tady není. A jsem v pořádku, nic mi není. Ale co Darken? Bude i ona v pořádku?" vzpomněla si. "Jo, bude, šla k léčitelce." řekl Alanis a po chvilce dodal: "A ty ses nebála Fléra? Mohl tě zabít!" "Nemohl." smála se Lilly. "Kdyby to udělal, už by nemohl být dále velitelem."

Cat world - Prostě já :D

2. března 2016 v 16:35 | Dark Lilly
Náhrdelník Lilly (no to neřešte, jen jsem si čmárala) a lahvička :D ale aspoň víte, jak to vypadá.
Můj znak :D
.
.
.
.
.
.
A trochu víc aktivity prosím.. ;)